Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

- Radlovac d.d. - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Flora VTC, Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - RS Metali - Pogon Rapid, Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Radlovac d.d. Orahovica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) (tablica) - RaMa d.o.o. Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - FLORA VTC d.o.o. Virovitica - Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom (preuzmi) - FLORA VTC d.o.o. Virovitica - Odlagalište, izmjene i dopune dozvole, elaborat (preuzmi) - SPECTRA MEDIA d.o.o. Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Boss metal j.d.o.o. - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Radlovac d.d. Orahovica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - PRAJO BETON d.o.o. Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Biointegra d.o.o. Slatina - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - Komunalno Pitomača d.o.o. - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - SPECTRA MEDIA d.o.o. Virovitica- Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) - VITREX d.o.o. Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Odlagalište u Virovitici - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Odlagalište Radosavci u Slatini - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Odlagalište "Tuk" Orahovica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- UNIJA PAPIR d.o.o. Zagreb (lokacija u Slatini) - Elaborat gospodarenja otpadom: Dozvole za gospodarenje otpadom (preuzmi)

- FLORA VTC d.o.o. - Elaborat gospodarenja otpadom: Sakupljanje i oporaba neopasnog otpada (preuzmi)

- PRAJO BETON d.o.o. Virovitica - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- RaMa d.o.o.-Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- RaMa d.o.o.-Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom. Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Razno j.d.o.o. - Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- RS Metali  - Elaborat za gospodarenje otpadom (preuzmi)

- VIROMET - Dozvola za gospodarenje otpadom (preuzmi)

Skip to content