Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

– Radlovac d.d. – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– Flora VTC, Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– RS Metali – Pogon Rapid, Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– Radlovac d.d. Orahovica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi) (tablica)

– RaMa d.o.o. Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– FLORA VTC d.o.o. Virovitica – Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole za gospodarenje otpadom (preuzmi)

– FLORA VTC d.o.o. Virovitica – Odlagalište, izmjene i dopune dozvole, elaborat (preuzmi)

– SPECTRA MEDIA d.o.o. Virovitica Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– Boss metal j.d.o.o. – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– Radlovac d.d. Orahovica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– PRAJO BETON d.o.o. Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– Biointegra d.o.o. Slatina – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

Komunalno Pitomača d.o.o. – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

SPECTRA MEDIA d.o.o. Virovitica– Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

VITREX d.o.o. Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

Odlagalište u Virovitici – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

Odlagalište Radosavci u Slatini – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

Odlagalište “Tuk” Orahovica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

UNIJA PAPIR d.o.o. Zagreb (lokacija u Slatini) – Elaborat gospodarenja otpadom: Dozvole za gospodarenje otpadom (preuzmi)

FLORA VTC d.o.o. – Elaborat gospodarenja otpadom: Sakupljanje i oporaba neopasnog otpada (preuzmi)

PRAJO BETON d.o.o. Virovitica – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

RaMa d.o.o.-Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

– RaMa d.o.o.-Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom. Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

Razno j.d.o.o. – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

RS Metali  – Elaborat za gospodarenje otpadom (preuzmi)

VIROMET – Dozvola za gospodarenje otpadom (preuzmi)

Share Button